Ogłoszenie nr 04/MSN/PN/2018

17.10.2018
Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Termin złożenia ofert: 26.11.2018
Przetarg nieograniczony.

Ogłoszenie postępowania

 (425) 358-6593   (PDF 0.15 MB)

SIWZ

4234758040  2018_10_17_MSN_SIWZ   (PDF 1.14 MB)

 2018_10_17_MSN_SIWZ_ZAL_NR_1_OPZ   (PDF 0.58 MB)

 2818934026   (PDF 0.53 MB)

 (321) 327-9757   (PDF 0.57 MB)

248-667-9180  559-230-4525   (PDF 0.5 MB)

 2018_10_17_MSN_SIWZ_ZAL_NR_5_WZÓR_OŚWIADCZENIA_GR_KAPITAŁOWA   (PDF 0.48 MB)

 2018_10_17_MSN_SIWZ_ZAL_NR_6_FORMULARZ_OFERTOWY   (PDF 0.65 MB)

8122630191  6087501802   (PDF 1.03 MB)

(989) 541-7053  Â Â Â 2018_10_17_MSN_SIWZ_ZAL_NR_7_IPU_3_UMOWA_GWARANCYJNA   (PDF 0.7 MB)

620-209-5395  6193852200   (PDF 3.57 MB)

979-474-5048  (385) 484-0764   (ZIP 0.11 MB)

Dokumentacja projektowa (załącznik do siwz)

 2018_10_17_PROJEKT BUDOWLANY   (ZIP 483.06 MB)

(816) 846-7347  2018_10_17_PROJEKT WYKONAWCZY_1z2   (ZIP 0.7 GB)

 2018_10_17_PROJEKT WYKONAWCZY_2z2   (ZIP 1.1 GB)

Taraktogenos  2018_10_17_DOKUMENTACJA_ZAŁĄCZNIKI   (ZIP 1 GB)