Co o nas pisz±... i my piszemy

galeria wiêcej
Centrum Biotechnologii Przytarczyc

galeria wiêcej


Historia

Od oko³o 10 lat ¶wiatowa opinia medyczna uzna³a ze grasica jest centralnym narz±dem immunologicznym - poprzednio by³a uznawana za narz±d niepotrzebny Powsta³a fundacja na rzecz edukacji i upowszechnienia nowej teorii o najwa¿niejszym narz±dzie w ustroju cz³owieka który warunkuje dostosowanie do ¶rodowiska.